• Kochani pierwszoklasiści!

     •  27 sierpnia o godzinie 10:00 zapraszamy Was na spotkanie integracyjne z wychowawcami. 😊 

      Obecność obowiązkowa. 🙃

      Do zobaczenia!!!❤️

     • Uwaga maturzyści!

     •  11 sierpnia wszystko stanie się jasne... 😉 

      O 12:00 zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości absolwentów klasy 3A, a o 13:00 3B i powtarzających.

      Trzymamy kciuki !!! 

    • Informacje dla ósmoklasistów
     • Informacje dla ósmoklasistów

     • Drodzy ósmoklasiści!

      Dzisiaj rozpoczęliście zmagania z egzaminem ósmoklasisty - mocno trzymamy za Was kciuki!

      👍❤️

      I przypominamy, że podania o przyjęcie do Rataja możecie składać w formie elektronicznej (plik wersja elektroniczna w zakładce REKRUTACJA), jak również w sposób tradycyjny - w sekretariacie szkoły.

      Podanie w wersji tradycyjnej wraz z załącznikiem znajdziecie w zakładce REKRUTACJA.

      Zapraszamy!!!

    • UWAGA MATURZYŚCI!!!
     • UWAGA MATURZYŚCI!!!

     • Aneks do „Wewnątrzszkolnej instrukcji organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich w roku szkolnym 2019/2020” z uwzględnieniem wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczących bezpiecznych warunków organizacji matury

       

      Informacje dla zdających

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
       w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

      • Jeżeli zdający jest chory na chorobę przewlekłą, która objawia się katarem lub inną wymagającą przyjęcia leków w postaci inhalatora , jest zobowiązany zgłosić to wcześniej dyrektorowi szkoły,

      • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
       z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się,

      • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły wyłącznie w kawiarence na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, ale musi być zachowana między nimi co najmniej 1.5 -metrowa odległość, niedopuszczalne jest przebywanie w grupie. 

      NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ INSTRUKCJI: 

      Instrukcja_-_zdajacy.pdf

     • Konsultacje dla uczniów klas pierwszych i drugich

     • W dniach od 1 do 5 czerwca 2020 odbędą się w szkole konsultacje dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum.

      Konsultacje przeznaczone są przede wszystkim dla osób zagrożonych oceną niedostateczną. Uczniowie, którzy zamierzają wziąć udział w zajęciach, muszą najpierw zgłosić tę informację nauczycielowi przedmiotu i uzyskać jego akceptację.

      Na terenie szkoły konieczne jest noszenie maseczek, należy przyjść na konkretną godzinę i wyjść bezpośrednio po zakończeniu konsultacji, nie wolno grupować się na korytarzach ani w innych miejscach.

       Terminarz konsultacji dostępny jest tu:      konsultacje_dla_1_i_2_klas_LO_(1).pdf

    • Terminarz rekrutacji
     • Terminarz rekrutacji

     • Drodzy ósmoklasiści!

      W zakładce Rekrutacja znajdziecie uaktualniony terminarz rekrutacji. Warto się z nim zapoznać.🤓

    • Zmiany w kalendarzu roku szkolnego
     • Zmiany w kalendarzu roku szkolnego

     • Informujemy, że tegoroczne zmiany w harmonogramie egzaminu maturalnego wpłynęły na kalendarz roku szkolnego 2019/20 . 

      W związku z tym w dniach 8-17 czerwca 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas pierwszych i drugich nie odbędą się  z uwagi na planowany wówczas egzaminy dojrzałości.

    • Informacja dla rodziców
     • Informacja dla rodziców

     • Drodzy rodzice!

      Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną planowana na 19 maja 2020r. wywiadówka nie może odbyć się w tradycyjnej formie.

      Informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną zostaną przekazane Państwu przez dziennik Librus, za pomocą którego można również kontaktować się zwrotnie z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

     • Rekrutacja 2020/21

     • Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację podanie do naszego liceum można złożyć nie wychodząc z domu 💻. W zakładce rekrutacja znajduje się plik do pobrania, pozostaje tylko wypełnić aktywne pola i przesłać 📧 na adres e-mail rekrutacjaliceumstrzelce@gmail.com w terminie od 11 maja do 23 czerwca 2020r.

      Zapraszamy!

     • Uwaga ósmoklasiści!

     • Drodzy ósmoklasiści!

      W zakładce REKRUTACJA znajdziecie nie tylko ofertę edukacyjną, ale również podanie absolwenta szkoły podstawowej do pobrania.

      Czas działać! 

      Zapraszamy!

     • Informacje maturalne!

     • Kochani maturzyści!

      Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.

      W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

      Powyżej dokładny harmonogram przedstawiony przez CKE.

      Informacje dotyczące przebiegu tegorocznego egzaminu maturalnego znajdziecie także w zakładce KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO.

    • Ważne!
     • Ważne!

     • Kochani uczniowie i absolwenci! Informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty, zatem nadal pracujemy zdalnie.

      Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020r. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne.

      Trzymajcie się zdrowo!

    • Uwaga!
     • Uwaga!

     • Kochani uczniowie! Informujemy, że szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia 2020r., a co za tym idzie, nauczanie zdalne zostaje przedłużone do tej daty. Ponieważ rok szkolny klas maturalnych kończy się 24 kwietnia, klasyfikacja zostanie również przeprowadzona zdalnie.

      Trzymajcie się zdrowo i mamy nadzieję, że zobaczymy się wkrótce 💕

     • Oferta edukacyjna 2020/2021

     • Nasza oferta edukacyjna 2020/2021

       

      I a - klasa językowo-humanistyczna

       

      Przeznaczona głównie dla uczniów, którzy wybiorą w zakresie rozszerzonym przedmioty humanistyczne oraz zechcą rozwijać zainteresowania w tych dziedzinach.

       

      I b - klasa językowo-przyrodnicza

       

      Przeznaczona głównie dla uczniów, którzy wybiorą w zakresie rozszerzonym przedmioty przyrodnicze lub ścisłe oraz zechcą rozwijać zainteresowania w tych dziedzinach.

       

      Organizacja kształcenia:

       

      - nauka przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym trwa od klasy I do IV,

      - każdy uczeń obowiązkowo rozszerza od klasy I jeden język obcy – angielski lub niemiecki

      - a następnie wybiera indywidualnie dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród następujących:

       

      • geografia

      • biologia

      • wiedza o społeczeństwie

      • matematyka

      • język polski

      • chemia

      • fizyka

      Proponujemy zajęcia rozwijające zainteresowania do wyboru w układzie międzyklasowym:

      - lektorat językowy ( przygotowanie do certyfikatu FCE),

      - dziennikarstwo,

      - warsztaty z wybranych przedmiotów ( np. biologia, chemia itp.)

      - matematyka w praktyce

       

      Uwaga!

      Możemy utworzyć międzyklasową grupę mundurową dla osób zainteresowanych dodatkowymi zajęciami o tematyce wojskowej, policyjnej, straży pożarnej i innych służb mundurowych. Dla grupy mundurowej planowany jest przedmiot dodatkowy edukacja obronna.

       

      WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE REKRUTACJA.

    • .
     • .

     •  

      Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci  Pana Alfreda Grzesiaka – nauczyciela, wychowawcy, kolegi, przyjaciela.

       

      Pogrzeb Ś.P. Alfreda Grzesiaka odbędzie się dnia  21 marca 2020 r. o godz. 13:00 na Cmentarzu Komunalnym w Strzelcach Krajeńskich.

       

      „Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy.”

      Zbigniew Herbert

       

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Kościuszki 29 e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Anna Antoszek inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie