• Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim

   •  

    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

    Zajęcia dla łącznie 7 grup po 5 osób:

    Ia – E. Ciąder - 68 g.

    Ib – K. Ganowski - 68g.

    IIa – K. Ganowski - 68 g.

    IIIa – B. Domoradzka - 68 g.

    IIIb – B. Domoradzka - 68 g.

    IIIa3:

    – gr. 1 – B. Domoradzka - 52 g.

    – gr. 2 – K. Ganowski/ E. Ciąder - 52 g.

     

    Kółko zainteresowań z języka angielskiego

    Zajęcia dla łącznie 3 grup po 5 osób każda:

    - gr.1 (kl. I) – G. Reynolds - 34 g.

    - gr.2 (kl. II) – G. Reynolds - 34 g.

    - gr.3 (kl. IIIa3) – A. Krahel/G. Reynolds -  26 godzin.

     

    Kółko zainteresowań z biologii

    Zajęcia dla 1 grupy liczącej 5 osób w wymiarze 34 g. - D. Rosińska

     

    Kółko zainteresowań z chemii

    Zajęcia dla 1 grupy liczącej 5 osób w wymiarze 34 g. - D. Rosińska

     

    HARMONOGRAM

    zajęć w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich

    CZERWIEC 2022

     

     

    Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich, ul. Kościuszki 29,

    66-500 Strzelce Krajeńskie:

    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – sala/sale nr 14,23,25

    Kółko zainteresowań z biologii – sala nr 24

    Kółko zainteresowań z chemii – sala nr 24

    Kółko zainteresowań z języka angielskiego – sala nr 3

     

    1.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

     

     

     

    14:00-15:30

     

    2a K. Ganowski

     

     

    2.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

     

    D. Rosińska

     

    14:00-14:45

     

    3B B. Domoradzka

     

     

    14:50 – 15:35

    G.Reynolds GR.II

     

     

     

    15:40-16:25

    G.Reynolds GR.II

     

     

     

    14:00-15:30

     

               1b K. Ganowski

     

     

    3.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    13:10-13:55

    G.Reynolds GR. I

     

     

     

    14:00-14:45

    G.Reynolds GR. I

    3A B. Domoradzka

     

     

    6.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    1b

     K. Ganowski

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    14:50-15:35

     

     

     

    D. Rosińska

    7.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    8:45-9:30

     

     

     

    D. Rosińska

    14:50-15:35

     

    3B  B. Domoradzka

     

     

    8.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-15:30

     

    2a K. Ganowski

     

     

    9.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    3B B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    14:50 – 15:35

     

     

     

    D. Rosińska

    14:00-15:30

     

    1b K. Ganowski

     

     

    10.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    12:20-13:05

    G.Reynolds GR. I

     

     

     

    13:10-13:55

    G.Reynolds GR. I

    3A B. Domoradzka

     

     

    13.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    1b K. Ganowski

     

     

    14:50-15:35

     

    3A B. Domoradzka

     

     

    14.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

     

     

    14:50-15:35

     

    1a

    E. Ciąder

    3B 

    B. Domoradzka

     

     

    15.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

     

     

     

     

     

    14:00-15:30

     

    2a K. Ganowski

     

     

    16.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

     

     

     

     

     

    17.06.2022

     

    matematyka

    chemia

    biologia

     

     

     

     

     

    20.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    3A B. Domoradzka

     

     

    21.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

     

     

    14:50-15:35

     

    1a

     E. Ciąder

    3B

    B. Domoradzka

     

     

    22.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

     

     

     

    14:00-15:30

     

    2a K. Ganowski

     

     

    23.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    3B B. Domoradzka

     

     

    14:50-15:35

     

    3A B. Domoradzka

     

     

    14:00-15:30

     

    1b K. Ganowski

     

     

    24.06.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

     

     

     

     

     

     

    HARMONOGRAM

    zajęć w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich

    MAJ 2022

     

     

    Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich, ul. Kościuszki 29,

    66-500 Strzelce Krajeńskie:

    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – sala/sale nr 14,23,25

    Kółko zainteresowań z biologii – sala nr 24

    Kółko zainteresowań z chemii – sala nr 24

    Kółko zainteresowań z języka angielskiego – sala nr 3

    4.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    12:20-13:05

     

     

    D. Rosińska

     

    13:10-13:55

     

     

    D. Rosińska

     

    9.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    13:10-13:55

     

     

     

    D. Rosińska

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

    3A

    B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

     

     

     

    10.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00- 14:45

     

    3B B. Domoradzka

     

     

    14:50-15:35

     

    3B B. Domoradzka

     

     

    11.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

     

    D. Rosińska

     

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

     

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

     

     

     

    14:00-15:30

     

     

    2a

    K. Ganowski

     

     

    12.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

     

    D. Rosińska

     

    13:10-13:55

     

    3B B. Domoradzka

     

     

    14:00-14:45

     

    3B B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    14:50 – 15:35

    G.Reynolds GR.II

    3A B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    15:40-16:25

    G.Reynolds GR.II

     

     

     

    14:00-15:30

     

    1B K. Ganowski

     

     

    13.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    13:10-13:55

    G.Reynolds GR. I

    3A B. Domoradzka

     

     

    14:00-14:45

    G.Reynolds GR. I

    3A B. Domoradzka

     

     

    16.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    8:45-9:30

     

    3A B. Domoradzka

     

     

    12:20-13:05

     

    1a E. Ciąder

     

     

    14:00-14:45

     

    3A B. Domoradzka

    D. Rosińska

     

    17.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    8:45-9:30

     

     

     

    D. Rosińska

    14:50-15:35

     

    3B B. Domoradzka

     

     

    18.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

     

    D. Rosińska

     

    13:10-13:55

     

    1a

    E. Ciąder

    2a

    K. Ganowski

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    14:00-14:45

     

    1a

    E. Ciąder

    2a

    K. Ganowski

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    14:00-15:30

     

    1a

    E. Ciąder

    2a

    K. Ganowski

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    19.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

     

    D. Rosińska

     

    14:00-14:45

     

    3B B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    14:50-15:35

     

    3B B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    14:00-15:30

     

    1b K. Ganowski

     

     

     

    14:50-15:35

    G.Reynolds GR.II

     

     

     

    15:40-16:25

    G.Reynolds GR.II

     

     

     

    20.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

    3A B. Domoradzka

     

     

    13:10-13:55

    G.Reynolds GR. I

     

     

     

    14:00-14:45

    G.Reynolds GR. I

     

     

     

    23.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    13:10-13:55

     

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

     

     

    D. Rosińska

    14:00-15:30

     

    Ib K. Ganowski

     

     

    24.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    8:45-9:30

     

     

     

    D. Rosińska

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

    3B

    B. Domoradzka

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

    3B

    B. Domoradzka

     

     

    25.05.2022

    j. angielski

    matematyka

     

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

     

    D. Rosińska

     

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

     

     

    14:00-15:30

     

    2a K. Ganowski

     

     

    26.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    7:55-8:40

     

     

    D. Rosińska

     

    13:10-13:55

     

    3B B. Domoradzka

     

     

    14:00-14:45

     

    3B B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    14:50-15:35

    G.Reynolds GR.II

     

     

    D. Rosińska

    15:40-16:25

    G.Reynolds GR.II

     

     

     

    14:00-15:30

     

    1b K. Ganowski

     

     

     

     

     

     

     

    27.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    13:10-13:55

    G.Reynolds GR. I

     

     

     

    14:00-14:45

    G.Reynolds GR. I

    3A B. Domoradzka

     

    D. Rosińska

    14:50-15:35

     

    3A B. Domoradzka

     

     

    30.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

    3A

    B. Domoradzka

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

     

     

    D. Rosińska

    31.05.2022

    j. angielski

    matematyka

    chemia

    biologia

    8:45-9:30

     

     

     

    D. Rosińska

    14:00-14:45

     

    1a E. Ciąder

     

     

     

    14:50-15:35

     

    1a E. Ciąder

    3B B. Domoradzka

     

     

     

     Harmonogram zajęć projektowych od 14.03.2022

     

    matematyka p. B. Domoradzka

    kl. IIIA - poniedziałek l.8, czwartek l.9

    kl. IIIB - wtorek l.9, czwartek l.8

    kl. IIIA3 - poniedziałek l.7, l.1- środa

     

    matematyka p. E. Ciąder

    kl. IA -  poniedziałek - l.8-9

    kl. IIIA3 -  czwartek - l.8-9

     

    matematyka p. K. Ganowski

    kl. IB - czwartek - l.8-9

    kl. IIA - środa - l.8-9

     

    j. angielski p. G.Reynolds

    kl. 1 - piątek - l.7-8

    kl. II - czwartek - 9-10

    kl. IIIA3 - czwartek l.8

     

    j. angielski p. A. Krahel/p. Reynolds

    kl. IIIA3 - poniedziałek -l.6

     

    biologia p.D. Rosińska

    kl. II czwartek l.8

     

    chemia p. D. Rosińska

    kl. III - środa l.1 i czwartek l.1

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Kościuszki 29 e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Anna Antoszek inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie