• III Zjazd Absolwentów

    • 4 czerwca 2005 r.
     III Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
     w Strzelcach Krajeńskich

     Trzeci już w historii szkoły Zjazd Absolwentów miał miejsce 4 czerwca 2005 roku. Zgodnie z przyjętą zasadą spotkania te miały odbywać się co pięć lat. Tak się jednak złożyło, że z powodu tzw. przyczyn obiektywnych, czyli wielu remontów przeprowadzanych w budynku szkoły, impreza została odłożona na rok. Lecz jak mówi stare polskie przysłowie: „Co się odwlecze to nie uciecze” – spotkanie doszło do skutku i upłynęło, jak zwykle!, w miłej, serdecznej atmosferze. Szkoła przywitała absolwentów w „nowej szacie”, gdyż dzięki przychylności władz powiatu, wielu sponsorom, pieniądzom z Unii Europejskiej oraz zabiegom dyrektora szkoły możliwe było dokonanie niezbędnych zmian – remont toalet, wymienienie okien, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, zmodernizowanie sali gimnastycznej, stworzenie kameralnej auli w miejscu starej kotłowni.

     Po raz kolejny odżyły wspomnienia, przyjaźnie, sympatie, których pamięć nosimy w sobie...

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie
    ul. Kościuszki 29
    e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
    Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Anna Antoszek
    inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie