• I Zjazd Absolwentów

    • 23 kwietnia 1994 r.
     I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
     w Strzelcach Krajeńskich

     Pomysł zorganizowania zjazdu zrodził się w toku dyskusji nad uroczystością upamiętniającą trzydziestą rocznicę istnienia liceum. 12 października 1993 roku zaakceptowano wybór patrona szkoły i powołano Komitet Organizacyjny Obchodów XXX – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Krajeńskich. Wówczas też zapadła decyzja, aby trzydziestą rocznicę powstania liceum połączyć z uroczystością nadania szkole imienia i pierwszym zjazdem absolwentów.


     I Zjazd Absolwentów był ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze, było okazją do wspomnień i wzruszeń. „Dopisali” absolwenci, jak również zaproszeni goście – przedstawiciele władz ministerialnych, kuratoryjnych, samorządowych, dyrektorzy wszystkich strzeleckich szkół z delegacjami młodzieży. Najbardziej uroczysty moment: nadanie szkole imienia Macieja Rataja, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz akt nadania sztandaru. A potem? A potem opanował wszystkich nastrój wspomnień. Był program artystyczny, kameralne spotkania w klasach z wychowawcami, oglądanie zdjęć, pamiątek, kronik szkolnych i wreszcie wspaniały Bal Absolwenta.

     I Zjazd dał początek nowej szkolnej tradycji  - organizowaniu takich „wspomnieniowych” spotkań co pięć lat.

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie
    ul. Kościuszki 29
    e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
    Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Anna Antoszek
    inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie