• O projekcie

     • POWER

      "PO WER - jest programem ogólnopolskim dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów PO WER, w ramach którego realizuje dziesięć projektów. Inicjatywy te wspierają m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, mobilność studentów z niepełnosprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, szkolenia kadry niezawodowej edukacji dorosłych, a także ponadnarodową mobilność uczniów.


      Szkoła Otwarta na Europę

      W Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich powstał projekt "Szkoła Otwarta na Europę", którego celem jest doskonalenie kompetencji metodycznych i językowych kadry, oraz promocja wartości europejskich w szkole i poza nią. 

      Umiejętności metodyczne szkoliło trzech nauczycieli: p. Agnieszka Krahel i p. Joanna Zamłynna we Florencji oraz p. Beata Cisowska w Wiedniu.

      Kursy doszkalające umiejętności językowe odbyli nauczyciele: p. Beata Radziejewska i p. Agata Markiewicz na Malcie oraz
      p. Jarosław Wala i p. Kazimierz Ganowski w Edynburgu. 

      Pierwsze kursy rozpoczęły się we wrześniu, a ostatnnie odbyły się w październiku. 

      Na zajęciach metodycznych nauczyciele poznali nanjnowsze techniki, które można zastosować w nauce języków obcych, które umożliwiają rozwinąć kreatywność w stosunku do przedmiotu oraz wybór pomocy dydaktycznych takich jak: współczesne technologie, programy i aplikacje w celu ulepszenia zajęć.

      W kursach na Malcie i Edynburgu nauczyciele doskonalili swoje umiejętności językowe. Prócz udziału w zajęciach, kadra brała również udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych, poznawali tamtejszą kulturę i obyczaje.

      Głównym celem wysłania nauczycieli na kursy zagraniczne jest podnoszenie jakości kształcenia w szkole poprzez wprowadzanie elementów dwujęzyczności do zajęć, zastosowanie narzędzi ICT, wypróbowanie nowoczesnych technik nauczania podczas zajęć języka obcego, nawiązanie nowych kontaktów z nauczycielami z innych europejskich szkół i rozpoczęcie z nimi nowych projektów wymiany uczniowskiej. Ważnym elementem projektu jest aspekt otwarcia się naszej szkoły na rozwój proeuropejski, na różnorodność i odmienność kulturową.


      Więcej na:

      https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/szkola-otwarta-na-europe-0

      https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/szkola-otwarta-na-europe

      https://www.facebook.com/RatajzPOWERem  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie
    ul. Kościuszki 29
    e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
    Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Anna Antoszek
    inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie