• Nagroda im. M. Rataja

    • NAGRODA IM. MACIEJA RATAJA


     W roku szkolnym 1999/2000 rada pedagogiczna zaproponowała utworzenie corocznej nagrody im. Macieja Rataja dla „osobowości” uczniowskiej w danym roku szkolnym. Jest to nagroda rzeczowa przyznawana w dniu Święta Szkoły za:

     • wyróżniającą się osobowość aktywizującą życie szkoły w różnorodny sposób;
     • rozsławianie dobrego imienia szkoły na terenie miasta, powiatu, województwa;
     • osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne;
     • szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz szkoły i jej uczniów;
     • jakiś heroiczny, niezwykły czyn zasługujący na uznanie za odwagę i szlachetność.
       

     Opracowano regulamin przyznawania w/w nagrody:

     • rada pedagogiczna na początku roku szkolnego powołuje 3-osobową komisję, która jest odpowiedzialna za procedurę wyłaniania kandydatów i przeprowadzenie głosowania wśród nauczycieli

     • głosowanie członków rady pedagogicznej poprzedzone jest wszechstronną prezentacją kandydatów. Prezentacji dokonuje wychowawca kandydata po zasięgnięciu opinii przedmiotowców na ostatnim przed Świętem Szkoły posiedzeniu rady pedagogicznej;

     • rada pedagogiczna decyduje o przyznaniu nagrody w drodze głosowania. W przypadku równej ilości głosów zarządza się powtórne głosowanie aż do wyłonienia zwycięzcy;

     • głosowanie odbywa się w dniu ustalonym przez komisję około 2 tygodni przed Świętem Szkoły.

      

     Pierwszym fundatorem nagrody był poseł J. Świrepo, prezes powiatowego zarządu PSL, kolejnym – strzelecki klub Rotary. Od roku 2002 nagrodę funduje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Kraj.

     Laureatami poszczególnych edycji nagrody im. M. Rataja zostali:

     2000 – Marcin Grochala
     2001 – Mariusz Ambrożuk
     2002 – Krzysztof Biłyk
     2003 – Adam Król
     2004 – Marta Grochala
     2005 - Bartosz Uhura
     2006 - Maciej Lepiato
     2007 - Patryk Bagiński
     2008 - Daria Bakowicz
     2009 - Paulina Bezgębluk
     2010 - Piotr Frontczak
     2011 - Agnieszka Grochala
     2012 - Barbara Sokolnicka
     2013 - Anna Chmara

     2014 - Piotr Olejniczak

     2015 - Maciej Dreczkowski

     2016 - Tomasz Sprawka

     2017 - Magdalena Krawczyk

     2018 - Jan Dreczkowski

     2019 - Kacper Krawczyk

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie
    ul. Kościuszki 29
    e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
    Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Anna Antoszek
    inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie